Κοκκινόχωμα

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο σιγά σιγά θάβεται από τα φερτά υλικά που κατεβάζει το ρέμα και από την αδιαφορία της πολιτείας. Το γεφύρι...