Λέστιανη

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι με έντονα καταβιβασμένο τόξο. Γεφυρώνει τη ρεματιά της Καλιακούδας. Το γεφύρι ήταν σε άσχημη κατάσταση αλλά συντηρήθηκε το...