Λουζίνικο

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τη ρεματιά της Καλιακούδας. Βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Λουζίνικου. Πρόκειται για μία αρκετά...