Φυτόκο

Πέτρινο δίτοξο υδατογέφυρο το οποίο χρησίμευε σαν πέρασμα αγωγού που μετέφερε νερό από τις πηγές της Μακρινίτσας, στην πόλη της Αρχαίας...