Πύρρα

Τσιμεντένιο γεφύρι επενδεδυμένο από πέτρα. Θα το συναντήσουμε πάνω στο δρόμο πού ενώνει τα χωριά του ασπροποτάμου με τα Τρίκαλα. Κατασκευάστηκε το...