Κριτσά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα που διασχίζει το χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να χτίστηκε στο τέλος του 19ου με...