Λίμνες

Πέτρινο μόνοτοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε πρίν μπούμε στο χωριό Λίμνες!