Στύλος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι στον Στύλο Χανίων. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων στις αρχές του 20ου αιώνα και αργότερα κατάντι την...