Παλική

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Παλικής η οποία ονομάζεται Κλεισούρα και είναι ένας άγνωστος βιότοπος ο οποίος...