Προκοπάτα

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το πρώτο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας ακριβώς στη διασταύρωση για Προκοπάτα.

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που εκβάλλει στον κόλπο του Αργοστολίου. Χτίστηκε το 1824.