Ήπειρος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο την Πηγή Σιόπατου και χύνεται στον Χρούσια παραπόταμο του Καλαρρύτικου. Είναι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που διασχίζει το χωριό και χύνεται στον Χρούσια, παραπόταμο του Καλαρρύτικου. Άν και είναι...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφύρωνε ρέμα της περιοχής. Σήμερα το γεφύρι είναι απο την μία του πλευρά (την ανάντη) καταχωμένο και φυσικά το...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής! Το ρέμα αυτό αφού διασχίζει το χωριό χύνεται στον Χρούσια, παραπόταμο του...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής! Το ρέμα αυτό αφού διασχίζει το χωριό χύνεται στον Χρούσια, παραπόταμο του...

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι με καταβιβασμένο τόξο. Γεφυρώνει ρέμα το οποίο καταλήγει στον Χρούσια, παραπόταμο του Καλαρρύτικου. Το τόξο έχει μία...

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και τους καλοκαιρινούς μήνες χρησιμοποιείται ως πέρασμα για κοπάδια προβάτων. Θα το...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Αβγό και Κρυφοβό του Δήμου Δωδώνης. Γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και σύμφωνα με...

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Κρυφοβού. Γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και είναι καί αυτό θαμμένο κάτω απο τον ασφαλτόδρομο....

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο υπήρχε σχεδόν στο κέντρο των Ιωαννίνων στην περιοχή των Λακκωμάτων. Το γεφύρι μπαζώθηκε την δεκαετία του 1960.