Ήπειρος

Πέτρινο μονότοξο εντυπωσιακότατο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην Αγία Κυριακή λίγο έξω απο την Πάργα. Το σημείο στο οποίο βρίσκεται το γεφύρι...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μπροστά απο τον νερόμυλο της Ιερομνήμης και γεφυρώνει το ρέμα το οποίο δημιουργείται απο τα νερά που...

Δίτοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χώρο που είναι ο νερόμυλος της Ιερομνήμης. Γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο την πηγή Νήστικος, η οποία...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνει τον Λούρο ποταμό. Ακριβώς δίπλα υπάρχει το χάνι του Εμίν Αγά, το οποίο στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο το Ηλιοχώρι. Γεφυρώνει το Μεγάλο Ρέμα (Βάλε Μάρε) που χύνεται στον Ρασιανίτη, ο οποίος είναι...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο ήταν δίτοξο. Στην δεκαετία του 70 όμως μία πλήμμυρα παρέσυρε το ένα του τόξο και αυτό αντικαταστάθηκε απο οπλισμένο...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το Ηλιοχώρι Ζαγορίου, πάνω στο παλιό μονοπάτι που συνέδεε το Ηλιοχώρι με τα Ιωάννινα και...

Δύο πέτρινα μονότοξα γεφυράκια, χτισμένα παράλληλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα πολύ όμορφο οπτικό αποτέλεσμα! Γεφυρώνουν ρέμα εντός του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...