Ήπειρος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Μεζαριάς το οποίο χύνεται στον Βίκο ποταμό.

Πέτρινο μονότοξο εντυπωσιακό γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον λάκκο της Καστανιάς ο οποίος με την σειρά του χύνεται στον Άραχθο.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το λάκκο Βαρλιά πριν αυτός χυθεί στον μεγαλύτερο λάκκο της Καστανιάς ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο. Το...

Το γεφύρι Ματσόπουλου γεφυρώνει το ρέμα Καστανιάς που χύνεται στο Ζαγορίτικο, παραπόταμο του Άραχθου ποταμού και εξυπηρετούσε κυρίως την...

Πέτρινο μονότοξο γεφύράκι το οποίο βρίσκεται στο πάρκο των πηγών του ποταμού Λούρου.

Πέτρινο μονότοξο γεφύράκι το οποίο βρίσκεται στο πάρκο των πηγών του ποταμού Λούρου.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στη Λεπτοκαρυά Ζαγορίου και γεφυρώνει ρέμα του Ζαγορίτικου ποταμού.

Πέτρινο μονότοξο εντυπωσιακό γεφύρι το οποίο βρίσκεται στον μέγα λάκκο της Λεπτοκαρυάς και γεφυρώνει το ρέμα ποτάμι το οποίο χύνεται στον...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο είναι πάνω στο μονοπάτι που ένωνε τους Κήπους και τους Φραγκάδες. Γεφυρώνει στην αρχή του το ρέμα του Λίνου το...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο τους Φραγγάδες και γεφυρώνει το ρέμα του Λίνου (το οποίο χύνεται στον Ζαγορίτικο ποταμό) και...