Πηγές

Η μεγαλύτερη γέφυρα των Βαλκανίων κάποτε (και ίσως και της Ευρώπης) δεν στέκει πιά. Θύμα καί αυτή του εμφυλίου πολέμου. Τα ερειπιά της τα...