Παγκράτι

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρισκόταν στην είσοδο του χωριού και σήμερα δεν υπάρχει πιά. Γεφύρωνε τον ποταμό Κωκκυτό στην θέση Κουνουπίτσα....