Τσαμαντάς

Το γεφύρι του Κένου βρίσκεται σε μια χαράδρα, πριν την εισόδο του χωριού Τσαμαντας, στην Θεσπρωτία. Γεφυρώνει το ρέμα του Κένου, του Ξάνθου...

Το γεφύρι βρίσκεται στην περιοχή της Μουργκάνας, μέσα στο χωριό Τσαμαντάς στην Θεσπρωτία, δίπλα στην κεντρική εκκλησία. Γεφυρώνει τον λάκκο Στέρα...