Ιωαννίνων

Μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κατάντη του γεφυριού του Ζαρίμπα. Γεφυρώνει ένα από τα τρία ρέματα που διασχίζουν το χωριό και καταλήγουν στον...

Moνότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο ανάντη του γεφυριού του Στέφου. Στο ανάντη υπάρχει προστατευτικό στηθαίο ενώ στο κατάντη μεχρι πρόσφατα...

Μονότοξο πέτρινο και πανέμορφο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην συνέχεια του μονοπατιού που συναντάμε και το γεφύρι του Σακαβιτση. Γεφυρώνει ένα απο...

Μονότοξο γεφύρι που γεφυρώνει ένα από τα τρία ρέματα του χωριού. Σήμερα είναι καλυμένο με οριζόντια πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα (πρέπει κάποιος...

Μονότοξο γεφύρι και σε αρκετά καλή κατάσταση. Στο κατάντη έχει κτιστεί νέο στηθαίο για την προστασία των διερχομένων. Το τόξο στο μέσον έχει...

Μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το πρώτο απο τα τρία ρέματα που περνούν μέσα απο τον οικισμό και καταλήγουν στον Χρούσια, παραπόταμο του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι. Γεφυρώνει το ένα απο τα τρία ρέματα του οικισμού τα οποία καταλήγουν στον Χρούσια, παραπόταμο του Καλαρρύτικου. Το γεφύρι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που γεφυρώνει το ένα απο τα τρία ρέματα εντός του οικισμού.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο την Πηγή Σιόπατου και χύνεται στον Χρούσια παραπόταμο του Καλαρρύτικου. Είναι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που διασχίζει το χωριό και χύνεται στον Χρούσια, παραπόταμο του Καλαρρύτικου. Άν και είναι...