Ιωαννίνων

Μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στην ΒΔ άκρη τού χωριού Σωποτσέλι (Δίλοφο), στη θέση Κακκαβού, γεφυρώνοντας -μαζί με το πιό πάνω γεφύρι- τον...

Μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στην ΒΔ άκρη τού χωριού Σωποτσέλι (Δίλοφο), στη θέση Κακκαβού, γεφυρώνοντας -μαζί με το πιό κάτω γεφύρι- τον...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που κατεβαίνει απο το χωριό και χύνεται στον ποταμό Βίκο. Δυστυχώς το γεφύρι βρίσκεται σε πολύ...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής που καταλήγει στον ποταμό Βίκο. Θα το συναντήσουμε στο μονοπάτι που ένωνε το χωριό με...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται κάτω από το χωριό Δίλοφο στα Ζαγοροχώρια. Γεφυρώνει ρέμα της περιοχής που κατεβαίνει από το χωριό και...

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται βόρεια από τον Μανασσή Ζαγορίου. Το γεφύρι εξυπηρετούσε την μετακίνηση των κατοίκων προς τα Ριζιανά καθώς...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω απο το χωριό Περίβλεπτος και γεφυρώνει το ορειβατικό μονοπάτι που ανεβαίνει στο Μιτσικέλι. Σύμφωνα...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο σιγά σιγά θάβεται από τα φερτά υλικά που κατεβάζει το ρέμα και από την αδιαφορία της πολιτείας. Το γεφύρι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο δεν υπάρχει πιά. Γεφύρωνε ρέμα της περιοχής που κατέληγε στην αποξηραμένη πιά λίμνη της Λαψίστας. Πήρε το όνομά...

Μικρό μονότοξο γεφυράκι που γεφυρώνει ρέμα που κατεβαίνει από το Κουκούλι και χύνεται στον ποταμό Βικάκη. Το γεφύρι εκτός από το να διευκολύνει...