Ματσούκι

Το γεφύρι του Σταφυλά είναι ένα μονότοξο γεφύρι με χαμηλό στηθαίο που γεφυρώνει το ματσουκιώτικο ρέμα.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο συναντάμε στο μονοπάτι απο Ματσούκι για Καλαρρύτες. Γεφυρώνει το ρέμα του <<Καρλίμπου ή Μονοδένδρι>...