Μιχαλίτσι

Η γέφυρα του Γκόγκου είναι μία κρεμαστή γέφυρα, σχεδιασμένη από τον Γερμανό μηχανικό Καρόλο Βάυκμαν το έτος 1932. Βρίσκεται στον Καλαρρύτικο...