Χριστοί

Το γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το μελισσουργιώτικο ρέμα και ενώνει τους Χριστούς με την Πράμαντα. Είναι δίτοξο και πλέον περνάει απο πάνω του ο...

Ένα καταπληκτικό γεφύρι σκαρφαλωμένο κυριολεκικά πάνω στα βράχια στις δύο πλευρές του Καλαρρύτικου ποταμού. Είναι μονότοξο με επίπεδο κατάστρωμα...