Αβγό

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και τους καλοκαιρινούς μήνες χρησιμοποιείται ως πέρασμα για κοπάδια προβάτων. Θα το...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Αβγό και Κρυφοβό του Δήμου Δωδώνης. Γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και σύμφωνα με...