Κρυφοβό

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Κρυφοβού. Γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και είναι καί αυτό θαμμένο κάτω απο τον ασφαλτόδρομο....