Σιστρούνι

Δύο πολύ όμορφα νεόκτιστα πέτρινα γεφύρια (2008), γεφυρώνουν τον ποταμό Αχέρωντα μόλις αυτός γεννιέται απο τις πηγές του.