Δήμος Ζαγορίου

Τό δεύτερο από μία σειρά πέντε πέτρινων γεφυριών που γεφυρώνουν το μοναδικό ρέμα του χωριού, το οποίο χύνεται στον ποταμό Βίκο. Γεφυρώνει το...

Τό πρώτο από μία σειρά πέντε πέτρινων γεφυριών που γεφυρώνουν το μοναδικό ρέμα του χωριού, το οποίο χύνεται στον ποταμό Βίκο. Γεφυρώνει το...

Ένα από τα νεώτερα πέτρινα γεφύρια που χτίστηκαν στη χώρα μας, μιας και το χτίσιμό του τελείωσε το 2014. Είναι χτισμένο με την παλιά τεχνική απλά...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο ρέμα. Χτίστηκε το 1861 με χορηγεία του Στέφανου Κάσσου ο οποίος ήταν ο σύμβουλος του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο ρέμα. Χτίστηκε το 1861 με χορηγεία του Στέφανου Κάσσου ο οποίος ήταν ο σύμβουλος του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο το Ηλιοχώρι. Γεφυρώνει το Μεγάλο Ρέμα (Βάλε Μάρε) που χύνεται στον Ρασιανίτη, ο οποίος είναι...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο ήταν δίτοξο. Στην δεκαετία του 70 όμως μία πλήμμυρα παρέσυρε το ένα του τόξο και αυτό αντικαταστάθηκε απο οπλισμένο...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το Ηλιοχώρι Ζαγορίου, πάνω στο παλιό μονοπάτι που συνέδεε το Ηλιοχώρι με τα Ιωάννινα και...

Δύο πέτρινα μονότοξα γεφυράκια, χτισμένα παράλληλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα πολύ όμορφο οπτικό αποτέλεσμα! Γεφυρώνουν ρέμα εντός του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...