Βρυσοχώρι

Δύο πέτρινα μονότοξα γεφυράκια, χτισμένα παράλληλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα πολύ όμορφο οπτικό αποτέλεσμα! Γεφυρώνουν ρέμα εντός του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...

Βρίσκεται, εντός του οικισμού, στο χωριό Βρυσοχώρι, πρώην Λεσινίτσα, συνδέωντας τον κάτω με τον πέρα μαχαλά του χωριού. Γεφυρώνει ρέμα του Αώου....

Είναι κτισμένο λίγο έξω από το χωριό Βρυσοχώρι, δίπλα από την επαρχιακή οδό που ενώνει το κεντρικό Ζαγόρι με το Παλιοσέλι αλλά και τα υπόλοιπα...

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Βρυσοχώρι, στο Ζαγόρι. Είναι κτισμένο, στη θέση «Κουίτσα», ονομασία που δόθηκε στη περιοχή, από παλιά...