Καβαλλάρι

Βρίσκεται έξω από το χωριό Καβαλλάρι, στην ομώνυμη τοποθεσία. Γεφυρώνει ρέμα του Ζαγορίτικου, παραπόταμο του Αράχθου. Το έτος κατασκευής του είναι...

Τα ερείπια του πέτρινου γεφυριού που βρίσκονται έξω απο το Καβαλλάρι. Χτίστηκε το 1630 για να γεφυρώσει τον Ζαγορίτικο, παραπόταμο του Αράχθου....

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι στην έξοδο του Καβαλλαρίου προς Μηλιωτάδες. Δυστυχώς όποιος έκανε τη χάραξη του δρόμου δεν το σεβάστηκε με αποτέλσμα ο...

Μονότοξο γεφύρι που γεφυρώνει το γυφτόλακκο στο Καβαλλάρι! 100 μέτρα πιο πάνω απο το γεφύρι υπάρχει νερόμυλος.

Μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην έξοδο του Καβαλλαρίου προς Μηλιωτάδες.