Τσεπέλοβο

Μικρό μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο Τσεπέλοβο. Γεφυρώνει το ρέμα του Κοτσώρη.

Το πέτρινο αυτό γεφύρι βρίσκεται στο παλιό μονοπάτι της διαδρομής Τσεπέλοβο -- Κήποι, πάνω από το Σκαμνελιώτικο ρέμα (παραπόταμο του Βοϊδομάτη)....

Πρόκειται για ένα από τα πιο παλιά μονότοξα γεφύρια στη περιοχή του Ζαγορίου, αφού υπολογίζεται ότι κτίσθηκε γύρω στα 1700 μ.Χ., χάρη στη χορηγία...