Φραγγάδες

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο είναι πάνω στο μονοπάτι που ένωνε τους Κήπους και τους Φραγκάδες. Γεφυρώνει στην αρχή του το ρέμα του Λίνου το...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο τους Φραγγάδες και γεφυρώνει το ρέμα του Λίνου (το οποίο χύνεται στον Ζαγορίτικο ποταμό) και...

Ένα τρίτοξο γεφύρι κάτω απο το χωριό Φραγγαδες στη θέση Τσιπριές. Γεφυρώνει ρέμα το οποίο πηγάζει λίγο πιο πάνω και αργότερα σχηματίζει τον...