Ανατολική

Τετράτοξο γεφύρι που βρίσκεται μεταξύ Δρίσκου και Ανατολικής. Χτίστηκε το 1746 με χρήματα που συγκέντρωσε με κόπο ο μοναχός Αγάπιος της Μονής...