Κρυόβρυση

Πέτρινο μονότοξο εντυπωσιακό γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον λάκκο της Καστανιάς ο οποίος με την σειρά του χύνεται στον Άραχθο.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το λάκκο Βαρλιά πριν αυτός χυθεί στον μεγαλύτερο λάκκο της Καστανιάς ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο. Το...