Μάζια

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στη Μάζια Ιωαννίνων και εξυπηρετούσε τον παλιότερο δρόμο της Μάζιας με τα Ιωάννινα!