Αγία Βαρβάρα

Μάλλον δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Όρλας στο μονοπάτι απο Αγία Βαρβάρα για Πύργο. Παλιότερα ήταν δίτοξο αλλά δυστυχώσ το...

Υπέροχο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κοντά στο νεκροταφείο του χωριού και γεφυρώνει τον ποταμό Ζιάσακα ο οποίος είναι παραπόταμος του...

Πέτρινο πανέμορφο και μεγάλο σε μέγεθος γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στην υπέροχη χαράδρα του ποταμού Ζιάσακα παραπόταμου του Σαραντάπορου.

Μίκρό πέτρινο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στην Αγία Βαρβάρα.