Αμάραντος

Το γεφύρι βρίσκεται πάνω από το νερόμυλο στο χωριό Αμάραντος Κόνιτσας. Γεφυρώνει παραπόταμο του Σαραντάπορου ποταμού και εξυπηρετούσε κυρίως την...