Χιονιάδες

Βρίσκεται στον δρόμο προς Χιονιάδες. Σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκε στα 1800 από Πυρσογιαννίτες μαστόρους. Ήδη από τη δεκαετία 1910-1920 η...