Μεγάλο Περιστέρι

Τα υπολλείματα του μονότοξου γεφύριου που βρισκόταν στη διαδρομή απο Ιωάννινα προς Μέτσοβο, κοντά στο χωριό Μεγάλο Περιστέρι. Καταστράφηκε κατά...

Πέτρινο μονότοξο που βρίσκεται, εντός του οικισμού, στο χωριό Μεγάλο Περιστέρι. Γεφυρώνει ρέμα του Μετσοβίτικου, ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο....