Μπαλντούμα

Τα υπολλείματα του πολύτοξου γεφυριού της Κυράς που βρίσκοταν στο χωριό Μπαλντούμα. Διακρίνεται και το ένα ακρόβαθρο του επίσης γκρεμισμένου...

Γκρεμισμένο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κολλητά με το γεφύρι της Κυράς στην Μπαλντούμα. Προφανώς είναι το παλιότερο γεφύρι που υπήρχε εκεί και εξ...