Ζάβροχο

Το θεογέφυρο στον ποταμό Δρίνο είναι ενά ακόμη φυσικό γεφύρι που υπάρχει σε ποταμό της Ηπείρου.