Κάτω Ραβένια

Τετράτοξη μεγάλη γέφυρα με τρία βοηθητικά παράθυρα η οποία γεφύρωνε τον Γορμό ποταμό και εξυπηρετούσε το μεγάλο ντερβένι Ιωάννινα - Άγιου Σαράντα...