Νεοχώρι

Τρίτοξη γέφυρα η οποία ανατινάχτηκε απο τα ελληνικά στρατεύματα το 1940 για να ανακόψουν την προέλαση των Ιταλών.