Άγιος Γεώργιος

Πέτρινο μονότοξο γεφύράκι το οποίο βρίσκεται στο πάρκο των πηγών του ποταμού Λούρου.

Πέτρινο μονότοξο γεφύράκι το οποίο βρίσκεται στο πάρκο των πηγών του ποταμού Λούρου.

Τετράτοξο Οδογέφυρο το οποίο είναι επενδυμένο με πέτρα! Γεφυρώνει τον ποταμό Λούρο στο δρόμο για το χωριό Άγιος Γεώργιος Πρεβέζης.

Οι καμάρες του ρωμαικού υδραγωγείου της Αρχαίας Νικόπολης, σώζονται στον δρόμο προς το χωριό Αγίος Γεώργιος (νομός Πρεβέζης). Το υδραγωγείο...