Καρδίτσας

Το γεφύρι του Αγναντερού βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, στο ρέμα “Βουβουλίνα”, παραπόταμο του Παμίσου ποταμού και συνέδεε παλιότερα το...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο το συναντάμε στην είσοδο της Αργιθέας.

Τοξωτό πέτρινο γεφύρι το οποίο το συναντάμε στη θέση «Άγ. Μηνάς», από το οποίο περνούσαν παλιότερα όλοι οι δημότες της περιοχής Αργιθέας πριν...

Η Λιασκοβίτικη καμάρα βρίσκεται στο σύνορο Θεσσαλίας με Ήπειρο, κάτω απ' το χωριό Λιάσκοβο (Πετρωτό). Εκεί γεφυρώνει τον παραπόταμο του Αχελώου...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στη θέση Τόσκες και γεφυρώνει ανώνυμο παραπόταμο του Πάμισου που σχηματίζεται έως το σημείο εκείνο από...