Αργιθέα

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο το συναντάμε στην είσοδο της Αργιθέας.