Αστρίτσα

Πέτρινο τετράτοξο γεφύρι με τα τόξα του ασύμμετρα τοποθετημένα μεταξύ τους. Είναι κατασκευασμένο από λευκούς και γκρίζους πελεκητούς ασβεστόλιθούς...