Καρυά

Μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Λιασκοβίτικο ποταμό. Είναι το μεγαλύτερο γεφύρι της Θεσσαλίας. Χτίστηκε περίπου το 13ο αιώνα. Το πάχος του...