Λαρίσης

Εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα στην είσοδο του Τυρνάβου. Κατασκευασμένη γύρω στα 1900 αποτελείται από δέκα τόξα και ακόμα εξυπηρετεί την επικοινωνία...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το μέγα ρέμα που χύνεται στο Αιγαίο Πέλαγος. Χτίστηκε το 1858 με χρήματα που διέθεσε ο γιατρός...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Άμυρο ποταμό. Κατασκευάστηκε το 1802 με έξοδα του Χατζή Αρσένη, ενός ντόπιου βαμβακοπαραγωγού. Για...

Η γέφυρα της Αγιάς, που καλύπτει ακόμη και σήμερα τις ανάγκες της πόλης, χρονολογείται στα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ου αι. και...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ένα από τα τρία ρέματα που σμίγουν στην περιοχή Βαθύρεμα. Πρόκειται για βυζαντινό γεφύρι (...

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει τον χείμμαρο Βαθύρεμα μετά την συμβολή και των τριών ρεμάτων της περιοχής. Κατασκευάστηκε στις αρχες...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που γεφύρωνε ρέμα δίπλα από την πλατεία του χωριού. Πλέον το ρέμα περνάει με αγωγό που έγινε κάτω απο την επιφάνεια του...

Δίτοξο γεφύρι που γεφυρώνει το χείμαρο της Δήμητρας. Θα το συναντήσουμε στη θέση Τσίγκινες. Το γεφύρι της Δήμητρας κατασκευάστηκε στα τέλη του...

Πέτρινο τετράτοξο γεφύρι που γεφυρώνει το χείμαρρο του Ασμακίου ανάμεσα στα χωριά Πλατύκαμπος και Ελευθέριο. Κατασκευάστηκε πιθανότατα στα τέλη...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει τον ποταμό Κραννώνα, παραπόταμο του Ενιπέα.