Αγιά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Άμυρο ποταμό. Κατασκευάστηκε το 1802 με έξοδα του Χατζή Αρσένη, ενός ντόπιου βαμβακοπαραγωγού. Για...

Η γέφυρα της Αγιάς, που καλύπτει ακόμη και σήμερα τις ανάγκες της πόλης, χρονολογείται στα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ου αι. και...