Ανατολή

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που γεφύρωνε ρέμα δίπλα από την πλατεία του χωριού. Πλέον το ρέμα περνάει με αγωγό που έγινε κάτω απο την επιφάνεια του...