Μαγνησίας

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τη ρεματιά της Καλιακούδας. Βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Λουζίνικου. Πρόκειται για μία αρκετά...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι με έντονα καταβιβασμένο τόξο. Γεφυρώνει τη ρεματιά της Καλιακούδας. Το γεφύρι ήταν σε άσχημη κατάσταση αλλά συντηρήθηκε το...

Πέτρινο δίτοξο υδατογέφυρο το οποίο χρησίμευε σαν πέρασμα αγωγού που μετέφερε νερό από τις πηγές της Μακρινίτσας, στην πόλη της Αρχαίας...

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον ποταμό Κερασιώτη που χύνεται στη λίμνη Κάρλα. Βρίσκεται στο Βόρειο Πήλιο. Χτίστηκε το 1886. Το μεγάλο...

Δίτοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της Μακρυνίτσας. Γεφυρώνει το Μέγα Ρέμα.

Ένα από τα μεγάλα τεχνικά έργα που διασώθηκαν ως τις μέρες μας είναι το Υδραγωγείο της αρχαίας πόλης, που χρονολογείται στον 4ο αι. μ.Χ.

...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω απο τις γραμμές του τρένου στον σταθμό της Άνω Γατζέας.

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Βρύχωνα ποταμό. Δυστυχώς έχουν γίνει κάποιες άκομψες παρεμβάσεις με τσιμέντο πάνω στο σώμα του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα του Αϊ Θανάση και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Μυλοπόταμο. Ενδέχεται να είναι το παλιότερο γεφύρι στο Πήλιο.