Παλαιοκαρυά

Μικρό πέτρινο γεφυράκι το οποίο γεφύρώνει ρέμα της περιοχής και οδηγεί στην είσοδο κατοικίας.

Το γεφύρι της Παλαιοκαρυάς βρίσκεται στο συνοικισμό της Κάτω Παλαιοκαρυάς, στη θέση Τσιμπιδέικα, γεφυρώνοντας τον Παλιοκαρυώτη ή ρέμα της Γκρόπας...